Terwijl de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 van kracht zijn, past de Overzeese Sociale Zekerheid haar dienstverlening aan. Dit zijn de maatregelen die we genomen hebben om u verder te helpen.

COVID-19: PCR-test voor reizen

In het kader van reizen worden alleen PCR-testen die tijdens de terugkeer worden uitgevoerd, door de dienst terugbetaald volgens de RIZIV-barema’s, op voorwaarde dat ze in België worden uitgevoerd, en tot 75% als ze buiten België worden uitgevoerd.

Kunt u in België gevaccineerd worden tegen COVID-19?

Bent u gedomicilieerd in België?

De Belgische vaccinatiestrategie bepaalt dat wie in België gedomicilieerd is, een vaccin krijgt. In dat geval zal u een uitnodiging krijgen van de overheid om u te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum in de buurt van uw woonplaats. De vaccinatie is gratis.

Bent u niet gedomicilieerd in België?

Normaliter is de vaccinatie tegen COVID-19 in alle landen gratis. Maakt u toch kosten, en bent u aangesloten bent bij de Overzeese Sociale Zekerheid met een aanvullende verzekering Geneeskundige zorgen? Dan kunt u rekenen op een terugbetaling van 75% van de vaccinatiekost.

Indien u aangesloten bent bij de Overzeese Sociale Zekerheid met het recht op een uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging, geniet u geen terugbetaling. Deze terugbetaling werd immers (nog) niet voorzien in de verplichte Belgische ziekteverzekering.

Bent u niet aangesloten bij de Overzeese Sociale Zekerheid? Dan informeert u zich best over de vaccinatiestrategie in uw land van verblijf of sluit u zich aan bij de Overzeese Sociale Zekerheid.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Op de contactpagina van deze website leest u hoe u ons telefonisch, per mail, per post of op kantoor kan bereiken.

Informatie over COVID-19

Meer informatie over COVID-19 vindt u op de coronaviruswebsite van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu(Nieuw venster).

Bezoeken enkel op afspraak

De Overzeese Sociale Zekerheid behandelt uw vragen het liefst per e-mail of per telefoon. Dat is veiliger voor iedereen, en het bespaart u ook tijd.

Moet u toch langskomen? Dat kan, maar enkel op afspraak. Bel ons op nummer +32 2 509 90 99 om een afspraak te maken.

Veiligheidsvoorschriften ter plaatse

Om het voor u en voor onze medewerkers veilig te houden, vragen we u vriendelijk om de volgende basisregels te respecteren.

  • Bewaar een veilige afstand (1,50m).
  • Draag altijd een mondmasker.
  • Kom alleen. Moet u vergezeld zijn voor een gesprek? Meld dat alstublieft vooraf aan de medewerker die u bezoekt.
  • Kom op het afgesproken uur om wachtrijen te voorkomen.
  • Volg de richtlijnen van onze medewerkers ter plaatse.

We hebben onze ontvangstruimtes zo ingericht dat een goede hygiëne en voldoende afstand gegarandeerd zijn.

Komt u met de auto? Zorg er dan voor dat u uw mondmasker draagt zodra u uit de auto stapt. De parkeergarage komt uit in het stationsgebouw: daar bent u verplicht om een mondmasker te dragen.

Geen afspraak nodig om een document op te halen of te brengen

Moet u een attest of document ophalen of afgeven? Dan hebt u geen afspraak nodig. U bent elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur welkom.

Dien uw medische kosten in via het online formulier

Voortaan kunt u uw medische kosten indienen via het online formulier(Nieuw venster).

Op de pagina Geneeskundige verzorging vindt u meer informatie over dit online formulier.

Hebt u nog vragen? Raadpleeg dan de contactpagina op deze website.

Hebt u het moeilijk om uw bijdragen te betalen?

Ondervindt u door de socio-economische gevolgen van het coronavirus COVID-19 moeilijkheden om uw bijdragen (algemene regeling of aanvullende verzekeringen) te betalen?

Als werkgever of als particulier mag u uitstel van betaling van uw bijdragen vragen. De termijn van dat uitstel zoals voorzien in de reglementering is 6 maanden na de maand waarvoor de bijdrage geldt. U hoeft geen verwijlinteresten te betalen.

Om gebruik te maken van deze maatregel, doet u het volgende:

Bent u individueel aangesloten en wilt u uw aansluiting bij de Overzeese Sociale Zekerheid tijdelijk onderbreken? Dat kan. Doe uw aanvraag met een e-mail aan overseas@onss.fgov.be.

Als de crisis voorbij is, neemt u uw aansluiting gewoon weer op, zonder wachttijd voor gezondheidszorgen, zelfs als de onderbreking meer dan 2 maanden duurt. U moet uw aansluiting wel weer opnemen binnen de 3 maanden na het einde van de isolatie in uw land van activiteit door Covid-19. U hoeft daarvoor alleen een aanvraag te doen op het e-mailadres hieronder.

Onze medewerkers zullen op uw vragen antwoorden en u advies geven over de best mogelijke oplossing voor uw individuele situatie. Neem daarvoor contact op met de dienst Klantencontact op het volgende adres: overseas@onss.fgov.be.

Tijdelijke werkloosheid

De Overzeese Sociale Zekerheid heeft geen sector werkloosheid.

Werkt u normaal gezien buiten de Europese Economische Ruimte (EER), maar bent u terug in België en kunt u momenteel niet terug naar uw buitenlandse post? Dan kunt u gebruik maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid door overmacht als gevolg van de coronacrisis. Om dat mogelijk te maken, moet uw werkgever uw aansluiting bij de Overzeese Sociale Zekerheid tijdelijk opschorten, en u inschrijven in de Belgische onderneming.

Lees de FAQ in de rubriek Informatie COVID-19 op de homepagina van de RVA-website(Nieuw venster).

Verhoging van de prestaties op 1 maart 2020

U zou deze maand via de post informatie ontvangen over de indexering van de uitkeringen. Door de huidige situatie stellen wij deze info op onze website ter beschikking.

De uitkeringen in de optiek van de regeling voor Overzeese Sociale Zekerheid worden volgens de evolutie van de kosten voor levensonderhoud via de schommelingen van de gezondheidsindex geïndexeerd. Het gemiddelde van de gezondheidsindex van de vier laatste maanden heeft op 29/02/2020 de spilindex bereikt.

Bijgevolg wordt het brutobedrag van de uitkeringen op 01/03/2020 met 2% verhoogd.

naar boven