Documenten

Tarieven

Tarieven op

Aansluiting

U bent werkgever en wilt verschillende werknemers collectief aansluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid? Eerst en vooral moet u uw eigen aansluiting regelen met een aanvraag tot collectieve deelname. Zodra u als werkgever aangesloten bent, doet u de aanvragen voor uw individuele werknemers.

Eerste aansluiting als werkgever

Lees eerst onze beknopte handleiding collectieve aansluiting(.pdf-Nieuwe venster), en bezorg ons daarna uw ingevulde Aanvraag collectieve deelname (formulier model 7)(.pdf-Nieuwe venster). Daarmee sluit u zich aan bij de Algemene Regeling.

Wilt u uw werknemers ook aanvullende verzekeringen aanbieden?

Een personeelslid aansluiten

Voor elke werknemer die u aansluit bij de Algemene Regeling bezorgt u ons:

Voor elk personeelslid voor wie u een aanvullend verzekeringscontract Geneeskundige Verzorging bent aangegaan, bezorgt u ons een Aanvraag verzekering geneeskundige verzorging (formulier model 10)(.pdf-Nieuwe venster).

Bijdragen aangeven en betalen

Aangifte maandelijkse of driemaandelijkse bijdragen (formulier model 5)(.pdf-Nieuwe venster)

naar boven