Niet-EU-onderdanen

Wie kan zich aansluiten?

Ook wanneer u onderdaan bent van een land buiten de EER of Zwitserland, kunt u zich aansluiten bij de Belgische Overzeese Sociale Zekerheid. De voorwaarde is wel dat u werkt voor de Belgische staat, gewesten of gemeenschappen, of voor een bedrijf dat zijn maatschappelijke zetel in België heeft.

Aansluitingsniveaus

Voor u bestaan er drie mogelijke aansluitingsniveaus:

  • 15: volledige aansluiting. U betaalt de volledige bijdrage.
  • 18a: 9/10-aansluiting. U betaalt 9/10 van de volledige bijdrage.
  • 18b: 8/10-aansluiting. U betaalt 8/10 van de volledige bijdrage.

We bieden de gedeeltelijke formules 18a en 18b aan omdat het basispakket 15 voor u als buitenlander twee beperkingen heeft:

  • Rustpensioenen, weduwepensioenen en wezenrentes worden niet geïndexeerd, behalve als de weduwe of wezen onderdanen zijn van een lidstaat van de EER of Zwitserland.
  • U krijgt uw ziekte- en invaliditeitsuitkering en uw recht op de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging alleen toegekend als u in een lidstaat van de Europese Unie (behalve Denemarken en het Verenigd Koninkrijk) verblijft.

Kies daarom de formule die het best bij uw situatie past:

U krijgt: 15 18a 18b
Rustpensioen ja ja ja
Weduwepensioen ja ja ja
Wezenrente ja ja ja
Vakantiegeld voor gepensioneerden ja ja nee
Ziekte- en invaliditeitsverzekering als u in een lidstaat van de Europese Unie (behalve Denemarken en het Verenigd Koninkrijk) verblijft ja nee nee
Uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging als u in een lidstaat van de Europese Unie (behalve Denemarken en het Verenigd Koninkrijk) verblijft ja nee nee
Aanvullend pensioen 17% of 10% van het pensioen 10% van het pensioen nee
U krijgt:
Rustpensioen
15 ja
18a ja
18b ja
Weduwepensioen
15 ja
18a ja
18b ja
Wezenrente
15 ja
18a ja
18b ja
Vakantiegeld voor gepensioneerden
15 ja
18a ja
18b nee
Ziekte- en invaliditeitsverzekering als u in een lidstaat van de Europese Unie (behalve Denemarken en het Verenigd Koninkrijk) verblijft
15 ja
18a nee
18b nee
Uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging als u in een lidstaat van de Europese Unie (behalve Denemarken en het Verenigd Koninkrijk) verblijft
15 ja
18a nee
18b nee
Aanvullend pensioen
15 17% of 10% van het pensioen
18a 10% van het pensioen
18b nee

Het ‘Aanvullend pensioen’ is een compensatie die u krijgt omdat uw pensioen niet geïndexeerd wordt.

naar boven