Waarom zou u zich aansluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid?

Sluit u zich aan bij de Overzeese Sociale Zekerheid, dan geniet u de voordelen van Belgische sociale verzekeringen wanneer u werkt in een land dat weinig of geen sociale zekerheid biedt. Uw aansluiting bij de Overzeese Sociale Zekerheid maakt ook dat uw dienstjaren buiten de Europese Unie en Zwitserland meetellen voor uw pensioen in België en de EER.

Met het basispakket van de Overzeese Sociale Zekerheid:

  • bouwt u een pensioen op,
  • bent u verzekerd tegen ziekte of invaliditeit, en
  • krijgt u een uitgestelde verzekering voor geneeskundige zorgen.

Het basispakket breidt u naar wens uit met verzekeringen voor:

  • geneeskundige verzorging,
  • arbeidsongevallen, en
  • ongevallen in uw privéleven.

Aansluiting bij de Overzeese Sociale Zekerheid is niet verplicht: u beslist zelf of u het nuttig vindt.

Wie regelt uw aansluiting?

U kunt zich zelf, op eigen initiatief, individueel aansluiten.

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om hun werknemers een aansluiting bij de Overzeese Sociale Zekerheid als voordeel aan te bieden. Daarvoor bestaat er een collectieve aansluiting.

naar boven