Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Het grootste deel van uw bijdrage aan het basispakket van de Overzeese Sociale Zekerheid gaat naar de financiering van uw pensioen. Omdat u uw premie zelf kunt kiezen, is het nuttig om even te berekenen hoeveel welke premie u oplevert.

Simuleer hier hoeveel pensioen u krijgt voor een bepaalde bijdrage, of hoeveel u moet bijdragen om het pensioen te krijgen dat u had gewild.

Opgelet! Deze simulatietool kunt u enkel gebruiken om uw pensioen op basis van uw toekomstige bijdragen te berekenen.

Bijgewerkt

Voer in hoeveel u wilt bijdragen tot het basispakket (Algemene Regeling of A.R.), en wij tonen u hoeveel pensioen u dat oplevert.

Vul alstublieft een geldige waarde in.
Vul alstublieft een geldige waarde in.
Vul alstublieft een geldige waarde in.

Voer in hoeveel pensioen u wilt krijgen, en wij berekenen hoeveel u daarvoor moet bijdragen.

Vul alstublieft een geldige waarde in.
Vul alstublieft een geldige waarde in.
Vul alstublieft een geldige waarde in.

Er kunnen kleine verschillen in afronding zijn tussen de twee simulaties.

De berekening gebeurt volgens de nieuwe tarieven zoals die sinds gelden. De gebruikte index is die van . Bij deze berekeningen veronderstellen we dat u elke maand hetzelfde bedrag bijdraagt, en dat voor een volledig kalenderjaar.

De verdeling in de simulator is gebaseerd op artikel 17 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de Overzeese Sociale Zekerheid.

naar boven