Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Wat als u ziek wordt, een ongeval hebt of moederschapsverlof moet opnemen? Op de Overzeese Sociale Zekerheid kunt u rekenen: als u uw inkomen verliest, bieden we u een uitkering. We betalen ook uw medische kosten terug.

Let op: deze verzekering geldt niet voor arbeidsongevallen.

Wanneer krijgt u een uitkering?

U krijgt een uitkering voor de periode waarin u niet kunt werken, dus in principe vanaf het moment dat u stopt met werken tot het moment waarop u terug aan de slag gaat. Dien uw aanvraag wel in binnen de 90 dagen vanaf het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Anders krijgt u uw uitkering pas vanaf de datum van de aanvraag.

Bent u arbeidsongeschikt geworden tijdens uw aansluiting bij de Overzeese Sociale Zekerheid, en is uw arbeidsongeschiktheid verlengd voorbij uw aansluiting? U kunt uw aanvraag voor een uitkering indienen maximaal drie jaar na uw laatste storting van bijdragen.

Ongevallen: uitzonderingen

Voor ongevallen gelden wel een paar uitzonderingen. U krijgt geen uitkering voor:

 • een arbeidsongeval,
 • een ongeval door een opzettelijke fout,
 • een ongeval bij een betaalde sportactiviteit, of
 • een ongeval door actieve deelname aan een oorlog of burgeroorlog.

Andere voordelen

U bent extra beschermd wanneer u arbeidsongeschikt of invalide wordt. De Overzeese Sociale Zekerheid biedt u in dat geval:

 • Bescherming van uw pensioen. Als u ziek of invalide geweest bent vóór uw 65ste verjaardag en u minder dan 20 jaar bijdragen betaald hebt, verliest u toch geen pensioen voor deze periode.
 • Terugbetaling van kosten voor geneeskundige verzorging. Zolang u arbeidsongeschikt blijft, betalen we die kosten terug voor u en uw hele gezin, volgens de RIZIV-barema's. U hoeft daarvoor geen bijdrage bij te betalen.

Moederschapsverlof

De Overzeese Sociale Zekerheid biedt u, net zoals de Belgische, een moederschapsrust van 15 weken. U krijgt een uitkering van uw verzekering voor de tijd dat u niet werkt. Uw moederschapsrust bestaat uit een deel prenatale en een deel postnatale rust.

De prenatale rust begint ten vroegste 7 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Bevalt u later dan voorzien, dan wordt de prenatale rust verlengd tot aan uw bevalling.

De postnatale rust bestaat uit 8 weken na uw bevalling. Hebt u minder dan 7 weken prenatale rust genomen, dan kunt u uw postnatale rust verlengen met de dagen die u niet opgenomen hebt.

Hoe vraagt u het aan?

U moet uw moederschapsverlof zelf aanvragen. Bezorg ons daarvoor een getuigschrift van uw arts.

Als uw kind geboren is, bezorgt u ons een uittreksel uit het geboorteregister.

Wat zit er niet in?

Dit biedt de Overzeese Sociale Zekerheid niet:

 • geboortepremie, kraamgeld,
 • vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, of
 • borstvoedingsverlof.

Voorwaarden

Om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen, moet u:

 • op het moment van uw arbeidsongeschiktheid al 6 maanden bijdragen voor uw sociale zekerheid, behalve bij een ongeval, en
 • voor onderdanen van landen buiten de EER of Zwitserland: binnen de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken) verblijven.

Berekening van de uitkering

Het bedrag hangt af van:

 • uw bijdragen (hebt u minstens 36 maanden lang bijdragen gestort, dan houdt de OSZ rekening met het totaal van uw bijdragen),
 • de duur van uw arbeidsongeschiktheid (na een jaar wordt de uitkering verhoogd met 50%),
 • de samenstelling van uw gezin (de uitkering verhoogt als de OSZ uw familie als ten laste erkent),
 • van het feit of u al dan niet hulp van derden nodig hebt, en
 • alle professionele inkomsten of inkomsten uit de sociale zekerheid (uitkering van de ziekteverzekering, werkloosheidsuitkering, pensioen ...).

Voorbeeldbedragen volgens de index

Laatst bijgewerkt op
Maandbedrag van de uitkering op – vanaf het eerste jaar arbeidsongeschiktheid
Maandelijkse bijdragen Basistoelage Met gezin of hulp van derden
euro euro euro
euro euro euro
tot  euro euro euro
Maandbedrag van de uitkering op – vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid
Maandelijkse bijdragen Basistoelage Met gezin of hulp van derden
euro euro euro
euro euro euro
tot  euro euro euro
naar boven