Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Een tussenkomst van uw verzekering Geneeskundige verzorging vraagt u aan via ons onlineformulier Aanvraag terugbetaling geneeskundige verzorging(Nieuw venster).

Let wel! U moet ons steeds informeren over elke wijziging in uw situatie, zodat u steeds goed verzekerd blijft. Raadpleeg hiervoor de pagina Wijzig er iets in uw persoonlijke of werksituatie?

Toegang tot het formulier

Meld u aan met uw eID, itsme, token of unieke code gegenereerd door een app om de beveiligde versie van het formulier te gebruiken. Een aantal gegevens zijn dan op voorhand voor u ingevuld.

Gebruikt u de niet-beveiligde versie van het formulier? Zorg er dan voor dat u een scan van uw identiteitsbewijs klaar hebt.

Uw aanvraag voorbereiden

Om een optimale en snelle verwerking van uw aanvraag te garanderen, verzoeken wij u de aanvraag vooraf voor te bereiden door deze instructies te volgen.

Gelieve één formulier per persoon en per land in te vullen.

Documenten die bij de aanvraag moeten worden gevoegd

U krijgt verzorging in België

Gelieve de volgende documenten voor te bereiden:

 • Getuigschrift voor verstrekte hulp afgeleverd door de zorgverlener, indien nodig vergezeld van een medisch voorschrift (onder meer voor kinesitherapie)
 • Het document “Contante betaling van de vergoedbare farmaceutische verstrekkingen” (bijlage 30) voor geneesmiddelen die op voorschrift werden gekocht.

U krijgt verzorging in het buitenland

Gelieve de volgende documenten voor te bereiden:

 • De gedetailleerde facturen met betalingsbewijs en eventueel een medisch voorschrift en/of een verslag. De factuur moet :
  • precies aangeven welke zorgen werden verleend en welk bedrag overeenkomt met welke prestatie,
  • worden opgemaakt in een van de volgende talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels of Spaans. Anders moet een vertaling in een van de drie Belgische nationale talen worden toegevoegd.
 • De gedetailleerde factuur van de apotheker met het medisch voorschrift en het betalingsbewijs.

De documenten organiseren en controleren

Voordat u ons de gescande versie van uw documenten via het online formulier toestuurt, dient u rekening te houden met deze aandachtspunten:

 • Rangschik de getuigschriften voor verstrekte hulp of de gedetailleerde facturen per persoon, land en datum,
 • Zorg ervoor dat de factuur volledig is met alle pagina's in de juiste volgorde,
 • Controleer of de betalingsbewijzen bij het dossier zijn gevoegd,
 • Controleer het gescande document en de foto voordat u ze verstuurt, vooral om er zeker van te zijn dat ze volledig gescand zijn en perfect leesbaar zijn.

Twijfels, vragen?

U kunt ons via verschillende kanalen bereiken: onze contactgegevens vindt u op de Contactpagina van deze website.

Vergeet niet om bij elk contact met onze diensten uw inschrijvingsnummer aan te geven (dit staat op uw attest van aansluiting: het bestaat uit de eerste zes cijfers na de E-).

naar boven