Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Het basispakket van de Overzeese Sociale Zekerheid bevat drie verzekeringen:

  • een pensioenverzekering,
  • een arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsverzekering (inclusief zwangerschap), en
  • een uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging.

Door u aan te sluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid laat u uw dienstjaren buiten de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk meetellen voor uw pensioen.

Het basispakket bevat altijd deze 3 verzekeringen, tenzij u onderdaan bent van een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER)(Nieuw venster) of Zwitserland.

Hoeveel kost het?

Voor een deel bepaalt u uw bijdrage zelf: er is een minimumbijdrage en een maximumbijdrage. De hoogte van uw bijdrage is vooral van belang voor het bedrag van uw pensioen. Ook uw ziekte- en invaliditeitsuitkering verhoogt naarmate u meer bijdraagt.

Het maandelijkse basisbedrag van uw bijdrage ligt tussen en euro.

Bent u onderdaan van een land buiten de EER of Zwitserland? Dan zijn er andere bijdrageformules mogelijk voor u. U vindt ze in de rubriek Onderdanen van landen buiten de EER of Zwitserland.

Deze aanvullende verzekeringen interesseren u misschien ook...

naar boven