Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Het basispakket van de Overzeese Sociale Zekerheid bevat drie verzekeringen:

  • een pensioenverzekering,
  • een arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsverzekering (inclusief zwangerschap), en
  • een uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging.

Door u aan te sluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid laat u uw dienstjaren buiten de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk meetellen voor uw pensioen.

Het basispakket bevat altijd deze 3 verzekeringen, tenzij u onderdaan bent van een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER)(Nieuw venster) of Zwitserland.

Wanneer bent u verzekerd door de Overzeese Sociale Zekerheid?

U bent verzekerd als u bijdragen betaalt:

  • terwijl u werkt in een land buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, en
  • terwijl u tijdelijk (maximaal 6 maanden) vanuit uw overzeese post gedetacheerd bent met een A1-attest(Nieuw venster) in een land van de EER (behalve België), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, en
  • tijdens uw verlof, waar ook ter wereld (alle contractuele verloven die onmiddellijk volgen op de hierboven vermelde periodes), en
  • tijdens een periode van maximaal 12 maanden, op aanvraag, die onmiddellijk volgt op een van deze periodes, voor zover u geen enkele andere winstgevende activiteit uitoefent. Opgelet: een werkloosheidsuitkering ontvangen wordt als winstgevende activiteit beschouwd.

Wie kan aansluiten?

De Overzeese Sociale Zekerheid is iets voor u als u buiten de EER(Nieuw venster), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk werkt. Om te kunnen aansluiten, moet u:

  • Belg zijn, of
  • onderdaan zijn van een lidstaat van de EER of Zwitserland, of
  • onderdaan zijn van een ander land, maar werken voor de Belgische staat, gewesten of gemeenschappen, of voor een onderneming met maatschappelijke zetel in België.

Nota voor onderdanen van de EER of Zwitserland (behalve België)

Behoudt u als expat uw woonplaats in een lidstaat van de EER of Zwitserland (België uitgezonderd)? Dan kunt u zich enkel aansluiten bij de Belgische Overzeese Sociale Zekerheid als het land van uw woonplaats geen verplichte sociale zekerheid biedt voor expats die buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk werken.

Geen onderdaan van de EER of Zwitserland?

Voor u is het basispakket een beetje anders. U leest alles over de drie aansluitingsniveaus op de pagina Onderdanen van landen buiten de EER of Zwitserland.

Hoeveel kost het?

Voor een deel bepaalt u uw bijdrage zelf: er is een minimumbijdrage en een maximumbijdrage. De hoogte van uw bijdrage is vooral van belang voor het bedrag van uw pensioen. Ook uw ziekte- en invaliditeitsuitkering verhoogt naarmate u meer bijdraagt.

Het maandelijkse basisbedrag van uw bijdrage ligt tussen en euro.

Bent u onderdaan van een land buiten de EER of Zwitserland? Dan zijn er andere bijdrageformules mogelijk voor u. U vindt ze in de rubriek Onderdanen van landen buiten de EER of Zwitserland.

Deze aanvullende verzekeringen interesseren u misschien ook...

naar boven