Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Onze digitale dienstverlening

U kunt de onlinediensten van de Overzeese Sociale Zekerheid raadplegen door uw digitale sleutels en My eBox te activeren.

Met digitale sleutels kunt u zich veilig aanmelden bij de onlinediensten van de overheid. De veiligste manier om dit te doen is met uw eID of via itsme.

 • eID: met uw eID (elektronische identiteitskaart) en een kaartlezer hebt u altijd en overal toegang tot de onlinediensten van de Overzeese Sociale Zekerheid. Hebt u geen eID, is ze niet actief of kent u uw persoonlijke pincode niet meer?
  Contacteer de gemeentelijke dienst van uw woonplaats als u nog in België bent. Bent u (al) in het buitenland? Contacteer dan het dichtstbijzijnde beroepsconsulaat of de dichtstbijzijnde ambassade, of raadpleeg de pagina Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland op de website van de FOD Buitenlandse Zaken(Nieuw venster).
 • Itsme: activeer uw itsme-account. Daarvoor hebt u enkel uw Belgische bankkaart of actieve eID, een kaartlezer en uw smartphone nodig. Raadpleeg de website itsme(Nieuw venster) om concreet aan de slag te gaan. Eens u itsme geactiveerd hebt, meldt u zich via de itsme-app supersnel aan bij de online overheidsdiensten.

My eBox is uw persoonlijke digitale mailbox waarin u op een veilige manier documenten van tal van overheidsdiensten kunt ontvangen en beheren. Ook voor u als expat ideaal om steeds digitaal in verbinding te blijven! Om My eBox te activeren hebt u enkel een eID of een itsme-account nodig. Raadpleeg de website My eBox(Nieuw venster) om uw mailbox te activeren, en u bent helemaal klaar om alle nodige documenten te ontvangen.

Gebruikt u momenteel e-mail om uw documenten van de Overzeese Sociale Zekerheid te ontvangen, dan raden wij u toch aan uw My eBox te activeren.

Dat is een veilige manier om uw persoonlijke informatie digitaal te ontvangen. Niet alleen van de Overzeese Sociale Zekerheid, maar van verschillende overheidsdiensten. Voortaan wordt het dé verzamelplek van al uw overheidsdocumenten.

Wijzigingen in uw persoonlijke of professionele situatie

Dat hangt ervan af hoe lang u in het buitenland verblijft:

 • Verblijft u maximaal 1 jaar in het buitenland, kunt u uw domicilie in België behouden. Informeer uw gemeente over uw tijdelijk vertrek en geef uw adresgegevens door.
 • Verblijft u langer dan een jaar in het buitenland? Dan behoudt u uw Belgisch domicilie niet, maar laat u uw domicilie registeren op uw buitenlands adres bij de ambassade of het consulaat in het land van verblijf.

Bij uw aansluiting hebt u welbepaalde contactgegevens en andere persoonlijke informatie doorgegeven. Het is belangrijk dat deze up-to-date blijven, zodat we u als nodig snel kunnen bereiken. Meld ons daarom via e-mail of telefonisch elke verandering in telefoonnummer, adres, mailadres, bankgegevens, enz.

Raadpleeg de Contactpagina voor al onze contactgegevens.

Activeer, als dat nog niet gebeurd is, zeker ook uw My eBox. Zo bent u altijd bereikbaar, waar u ook verblijft. Raadpleeg de website My eBox(Nieuw venster) om uw mailbox te activeren

Een verandering in uw gezinssituatie kan impact hebben op uw aansluiting. Contacteer ons daarom zodat wij ervoor kunnen zorgen dat al uw personen ten laste de juiste dekking genieten.

Raadpleeg de Contactpagina voor al onze contactgegevens.

Verandert er iets in uw werksituatie? U krijgt een nieuwe functie, verandert van werkgever of werkadres? Laat het ons weten.

Raadpleeg de Contactpagina voor al onze contactgegevens.

Neem dan zo snel mogelijk contact met de Overzeese Sociale Zekerheid, want dan kunt u niet langer als verzekerde aangesloten blijven.

We helpen u graag om uw re-integratie binnen België, de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk zo goed mogelijk voor te bereiden.

 • Bent u individueel aangesloten? Vraag de stopzetting van uw aansluiting aan met het formulier Aanvraag tot beëindiging aansluiting(.pdf-Nieuw venster).
 • Bent u via uw werkgever aangesloten? Vraag uw werkgever om de Overzeese Sociale Zekerheid te contacteren.
 • Attesten van bewijs van aansluiting: als nodig bezorgen we u een attest van aansluiting. Dit attest zal u continuïteit bieden bij uw re-integratie in België. Let wel! De Overzeese Sociale Zekerheid levert u pas een attest als u alle bijdragen aan de Overzeese Sociale Zekerheid betaald hebt.

Voor werkgevers

Onze verzekeringen voor ondernemingen zijn gelijkaardig aan die voor particulieren.

Het basispakket:

 • pensioen,
 • arbeidsongeschiktheid/invaliditeit/zwangerschap, en
 • uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging.

De aanvullende verzekeringen:

U sluit een collectief contract af met de Overzeese Sociale Zekerheid. Daarin bepaalt u of u enkel het basispakket of eventueel ook aanvullende verzekeringen aanbiedt. Het is ook mogelijk om maar één werknemer te verzekeren.

U kiest het bedrag van de bijdrage in grote mate zelf.

Voor het basispakket stort u elke maand een bedrag tussen en euro. De hoogte van het bedrag bepaalt de hoogte van het pensioen van uw werknemer. Gebruik onze simulatietool om te weten welke bijdrage welk pensioen oplevert.

De bijdrage wordt als volgt verdeeld:

 • 70% gaat naar de financiering van rust- en overlevingspensioen, volgens het principe van persoonlijke individuele kapitalisatie.
 • 20,5% gaat naar de financiering van solidariteitsprestaties, zoals de indexering.
 • 6,9% gaat naar de financiering van de uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging.
 • 2,6% gaat naar de financiering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Over de bijdragen

U werkt, of gaat binnenkort werken, buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, en u bent op zoek naar een betrouwbare sociale verzekering voor uzelf, en eventueel uw gezin.

Raadpleeg de pagina over aansluiten voor particulieren.

Neen. Net als het pensioen is de bijdrage gekoppeld aan de index. Ze is dus afhankelijk van de kosten van levensonderhoud. Het ogenblik waarop ze verandert, is dus niet te voorspellen. De laatste jaren werd ze ongeveer om het anderhalf jaar aangepast.

Bijdragen voor aanvullende verzekeringscontracten zijn nooit fiscaal aftrekbaar.

Maar: hebt u uw domicilie in België behouden, betaalt u er uw belastingen en bent u individueel aangesloten bij de Overzeese Sociale Zekerheid? Dan kunt u uw bijdragen wel aftrekken van uw belastbare inkomsten. Op aanvraag levert de Overzeese Sociale Zekerheid u daarvoor een attest af. De eindbeslissing over de aftrekbaarheid van uw bijdragen ligt wel bij uw belastingkantoor. Neem dus best contact op met uw lokale belastingkantoor voor een definitief antwoord.

Mijn pensioen

Het bedrag van uw rustpensioen hangt af van:

 • het bedrag van uw bijdrage,
 • het aantal jaren dat u bijdragen betaald hebt,
 • de leeftijd waarop u uw bijdragen begint te storten, en
 • de leeftijd waarop u met pensioen gaat.

Gebruik onze simulator om een idee te hebben van welke bijdrage welk pensioen oplevert.

Op 65 jaar.

U kunt ook vervroegd, vanaf 60 jaar, met pensioen gaan, maar dan wordt uw pensioen proportioneel verlaagd.

Meer over het rustpensioen van de Overzeese Sociale Zekerheid

Het overlevingspensioen is gebaseerd op het bedrag van het pensioen van uw overleden huwelijkspartner. Het is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het leeftijdsverschil tussen de echtgenoten.

Meer over het overlevingspensioen van de Overzeese Sociale Zekerheid

Neen. U moet het zelf aanvragen, 4 maanden voor uw gewenste pensioendatum.

Moederschap en vaderschap

Neen. De regeling voor vaderschaps- of adoptieverlof is ingevoerd in de Belgische ziekteregeling, maar geldt niet voor de Overzeese Sociale Zekerheid.

Het zwangerschapsverlof van de Overzeese Sociale Zekerheid kan toegekend worden voor 15 weken: 7 weken prenataal en 8 weken postnataal verlof.

In de Belgische ziekteregeling bent u in principe verplicht om uw voorbevallingsrust op te nemen vanaf de 7de dag voor uw vermoedelijke bevallingsdatum. Die verplichting geldt niet voor de Overzeese Sociale Zekerheid.

Aanvullende verzekeringen

De ziekte- en invaliditeitsverzekering geeft u recht op een uitkering zodra u arbeidsongeschikt bent. Bij het aanvullend verzekeringscontract Ongevallen in het privéleven ontvangt u bovendien een dagelijkse vergoeding vanaf de 31e dag van arbeidsongeschiktheid.

De ziekte- en invaliditeitsverzekering betaalt de kosten voor geneeskundige verzorging terug volgens de RIZIV-barema’s. Bij het aanvullend verzekeringscontract Ongevallen in het privéleven worden deze kosten integraal terugbetaald, net als de vervoers- en de repatriëringskosten als gevolg van uw ongeval. Bovendien is er een vergoeding voorzien in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid en, in geval van overlijden, een tegemoetkoming in de begrafeniskosten en een jaarlijkse rente voor de rechthebbenden.

De aanvullende verzekeringen van de Overzeese Sociale Zekerheid bieden dekking in de hele wereld.

Hou er rekening mee dat er een onderscheid is tussen landen waar u dekking heeft en landen waar u zich kunt aansluiten.

De voorwaarde om aan te sluiten is dat u werkt buiten een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk.

Maar hierop gelden enkele uitzonderingen.

Of u kunt aansluiten of niet heeft te maken met het onderscheid tussen ultraperifere regio’s en Landen en Gebieden Overzee (LGO).

Wat zijn de ultraperifere regio's?

Deze regio’s liggen geografisch ver weg van de Europese Unie, maar behoren tot de EU. Daardoor gelden hier de Europese wetten, rechten en plichten.

Gaat u gaat werken in een ultraperifere regio, kunt u niet aansluiten bij de OSZ.

EU-land Ultraperifere regio
Portugal
 • De Azoren
 • Madeira
Spanje
 • Canarische Eilanden
Frankrijk
 • Guadeloupe
 • Frans-Guyana
 • Martinique
 • Mayotte
 • Réunion
 • Saint-Martin
Volgende gebieden zijn ultraperifere regio’s van de EU

Wat zijn Landen en Gebieden Overzee (LGO’s)?

LGO’s zijn landen en gebieden die geen deel uitmaken van de EU, maar die een bijzondere band hebben met enkele EU-lidstaten. Het gaat om Denemarken, Frankrijk en Nederland, en ook een aantal gebieden die banden hebben met het Verenigd Koninkrijk.

Gaat u werken in een van deze LGO’s, kunt u wel aansluiten bij de OSZ.

Land Landen en Gebieden Overzee
Denemarken
 • Groenland
Frankrijk
 • Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden
 • Frans-Polynesië
 • Nieuw-Caledonië
 • Saint-Barthélemy
 • Saint-Pierre en Miquelon
 • Wallis en Futuna
Nederland
 • Aruba
 • Curaçao
 • Sint-Maarten (het Nederlandse gedeelte)
 • Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, St.
 • Eustatius en Saba)
Verenigd Koninkrijk
 • Isle of Man
 • Guernsey
 • Jersey
Volgende gebieden zijn Landen en Gebieden Overzee (LGO’s)

Enkele voorbeelden

 • U werkt in Frankrijk. U kunt niet aansluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid. U heeft daarom ook geen recht op dekking door de Overzeese Sociale Zekerheid.
 • U werkt in Congo. U kunt aansluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid. Als u koos voor het basispakket en de aanvullende verzekering geneeskundige verzorging, zult u in de hele wereld gedekt zijn voor uw medische kosten, ook wanneer u bijvoorbeeld op vakantie gaat in Spanje.

Gevolgen van de Brexit

Sloot u uiterlijk op 31/12/2020 aan bij de OSZ, verandert er niets. Bent u van plan om vanaf 1/01/2021 aan te sluiten, gelden specifieke voorwaarden. Raadpleeg voor meer informatie de pagina over de Brexit.

Onderdanen van de EER en Zwitserland die al in het Verenigd Koninkrijk verbleven voor 1/01/2021 behouden hun verworven rechten. Maar, als u in het Verenigd Koninkrijk werkt, voor of vanaf 1/01/2021, kunt u zich niet aansluiten bij de OSZ. Raadpleeg voor meer informatie de pagina over de Brexit.

naar boven