Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

U kunt zelf kiezen hoe u uw pensioen wilt ontvangen (via storting of per cheque), alsook welke frequentie van betaling u verkiest. Raadpleeg onderstaande informatie om te bepalen wat uw voorkeur heeft.

Om uw pensioen te ontvangen, moeten we zeker zijn dat we uw juiste gegevens hebben. Meld ons daarom altijd onmiddellijk elke wijziging aan uw situatie. Dit kan namelijk invloed hebben op uw recht op betaling of op de wijze van betalen. Het gaat niet alleen om uw adres of bankgegevens, maar ook om uw burgerlijke staat, nationaliteit, en nog veel meer. Raadpleeg de pagina Wijzigt er iets in uw persoonlijke of werksituatie? voor meer informatie.

Hoe wilt u uw pensioen ontvangen?

Ook al raden wij u aan om uw pensioen op uw bankrekening te laten storten, zijn er ook andere mogelijkheden.

Storting op uw bankrekening

We raden u deze manier van storten aan, want het is de snelste en veiligste manier.

Om deze betaalwijze te gebruiken, vult u het formulier ‘Betalingsaanvraag voor prestaties via storting op een rekening bij een financiële instelling in België(.pdf-Nieuw venster)’ in en bezorgt u het aan uw bank. Deze laatste overhandigt het na ondertekening aan de RSZ.

Opgelet! De rekening moet geopend zijn op uw naam.

Als u voor deze formule kiest, zal het pensioenbedrag elke laatste werkdag van de maand op uw rekening staan.

Voorbeeld: als 31 mei een zaterdag is, zal het bedrag op vrijdag 30 mei op uw rekening staan.

Circulaire cheque die persoonlijk geïnd moet worden

We raden af om met een circulaire cheque te werken. Deze manier van betalen wordt echter automatisch toegepast als u geen aanvraag indient om de betaling te laten gebeuren op een bankrekening.

De cheque wordt thuisbezorgd op de eerste werkdag van de maand die volgt op de vervaldag.

Voorbeeld: als 31 mei een zaterdag is, ontvangt u de cheque op maandag 2 juni.

U kunt de cheque innen bij het postkantoor of de bank. Raadpleeg uw postbode indien u thuis betaald wenst te worden.

Een circulaire cheque blijft 3 maanden geldig.

Opgelet! In geval van verlies of diefstal, zal u enkel worden herbetaald na het verstrijken van de geldigheidstermijn van 3 maanden, en indien de cheque niet werd geïnd.

Storting op een rekening geopend in België

We raden u deze manier van werken aan, want het is de snelste en veiligste manier.

Wat moet u doen om van deze betaalwijze gebruik te maken?

Opgelet! De rekening moet geopend zijn op uw naam.

Als u voor deze formule kiest, zal het pensioenbedrag elke laatste werkdag van de maand op uw rekening staan.

Voorbeeld: als 31 mei een zaterdag is, zal het pensioenbedrag op vrijdag 30 mei op uw rekening staan.

Storting op een rekening geopend in een andere lidstaat van de EU

Wilt u uw storting ontvangen op een rekening geopend in een ander land van de Europese Unie (EU)? Daar zijn geen kosten aan verbonden, tenzij in het land van bestemming kosten worden ingehouden.

Voorwaarden

Wat moet u doen om van deze betaalwijze gebruik te maken?

 • U vult het formulier ‘Verzoek om uitbetaling van de uitkering op een rekening bij een financiële instelling in de Europese Unie(.pdf-Nieuw venster)’ in en bezorgt het aan uw bank voor validatie. Stuur het gevalideerde formulier naar de RSZ. In het geval van onterechte betaling, zal de RSZ via alle beschikbare rechtsmiddelen tot terugvordering overgaan.
 • U informeert de RSZ over de juiste IBAN-code van uw rekeningnummer alsook de BIC-code van uw bank. Deze informatie kunt u navragen bij uw bankfiliaal.
 • U bezorgt de RSZ jaarlijks een zogenaamd ‘Levensbewijs(.pdf-Nieuw venster)’, nadat u het hebt laten ondertekenen door een administratieve overheid van uw woonplaats (diensten van burgerlijke stand, politiecommissariaat, consulaat of ambassade). De RSZ bezorgt u elk jaar in de loop van de maand september een levensbewijs.

De betaling gebeurt in euro of in de munt van het land van bestemming.

Opgelet! De rekening moet geopend zijn op uw naam.

Wanneer ontvang ik mijn pensioen?

Als u voor deze formule kiest, kunt u kiezen om uw pensioen als volgt te ontvangen:

 • Maandelijks
 • Tweemaandelijks: vervaldagen op 28 februari, 30 april, 30 juni, 31 augustus, 31 oktober en 31 december
 • Driemaandelijks: vervaldagen 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december
 • Halfjaarlijks: vervaldagen op 30 juni en 31 december
 • Jaarlijks: vervaldag op 31 december

De betaling gebeurt op de eerste werkdag van de maand na de door u gekozen vervaldag.

Storting op een rekening geopend in een land buiten de EU

Wilt u uw storting ontvangen op een rekening geopend in een land buiten de Europese Unie (EU)? In dat geval zijn de transferkosten van € 3 voor uw rekening. Uw bank kan ook inningskosten aanrekenen.

In uw belang worden uitbetalingen slechts uitgevoerd vanaf een bedrag van € 25.

Voorwaarden

Wat moet u doen om van deze betaalwijze gebruik te maken?

 • U vult het formulier ‘Verzoek om uitbetaling van de uitkering op een rekening bij een financiële instelling buiten de Europese Unie(.pdf-Nieuw venster)’ in en bezorg het aan uw bank voor validatie. Stuur het gevalideerde formulier naar de RSZ. In het geval van onterechte betaling, zal de RSZ via alle beschikbare rechtsmiddelen tot terugvordering overgaan.
 • U bezorgt ons uw volledige rekeningnummer en de SWIFT-code van uw bank. Deze informatie kunt u navragen bij uw bankfiliaal.
 • U bezorgt de RSZ jaarlijks een zogenaamd ‘Levensbewijs(.pdf-Nieuw venster)’, nadat u het hebt laten ondertekenen door een administratieve overheid van uw woonplaats (diensten van burgerlijke stand, politiecommissariaat, consulaat of ambassade). De RSZ bezorgt u elk jaar in de loop van de maand september een levensbewijs.

Opgelet! De rekening moet geopend zijn op uw naam.

Wanneer ontvang ik mijn pensioen?

Als u voor deze formule kiest, kunt u kiezen om uw pensioen als volgt te ontvangen:

 • Maandelijks
 • Tweemaandelijks: vervaldagen op 28 februari, 30 april, 30 juni, 31 augustus, 31 oktober en 31 december
 • Driemaandelijks: vervaldagen 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december
 • Halfjaarlijks: vervaldagen op 30 juni en 31 december
 • Jaarlijks: vervaldag op 31 december

De betaling gebeurt op de eerste werkdag van de maand na de door u gekozen vervaldag.

Om de transferkosten te beperken, kunt u vragen om de intervallen tussen de betaaldata te verlengen.

Per cheque op uw adres

We raden deze betaalwijze af, aangezien er een groot risico is op verlies, diefstal of vervalsing. Deze risico’s zijn niet gedekt door de RSZ.

De transferkosten van € 9,05 zijn voor uw rekening. Uw bank kan tevens inningskosten aanrekenen.

In uw belang worden uitbetalingen slechts uitgevoerd vanaf een bedrag van € 25.

Welke informatie dient u aan de RSZ te bezorgen?

Om uw betalingen te ontvangen, bezorgt u ons onderstaande informatie:

 • Uw exacte postadres
 • De gewenste periodiciteit van de betaling (zie verder)
 • Een zogenaamd ‘Levensbewijs(.pdf-Nieuw venster)’, nadat u het hebt laten ondertekenen door een administratieve overheid van uw woonplaats (diensten van burgerlijke stand, politiecommissariaat, consulaat of ambassade). De RSZ bezorgt u elk jaar in de loop van de maand september een levensbewijs.
Wanneer ontvang ik mijn pensioen?

Als u voor deze formule kiest, kunt u kiezen om uw pensioen als volgt te ontvangen:

 • Maandelijks
 • Tweemaandelijks: vervaldagen op 28 februari, 30 april, 30 juni, 31 augustus, 31 oktober en 31 december
 • Driemaandelijks: vervaldagen 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december
 • Halfjaarlijks: vervaldagen op 30 juni en 31 december
 • Jaarlijks: vervaldag op 31 december

De betaling gebeurt op de eerste werkdag van de maand na de door u gekozen vervaldag.

Om de transferkosten te beperken, kunt u vragen om de intervallen tussen de betaaldata te verlengen.

naar boven