Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Een ongeval op uw werk, of op de weg van of naar uw werk? Het kan gebeuren. Onze aanvullende verzekering Arbeidsongevallen komt tegemoet in alle mogelijke kosten die bij zo’n ongeval komen kijken. Blijft u lang arbeidsongeschikt, dan krijgt u ook een dagelijkse vergoeding.

Omdat u een expat bent, telt voor ons ook de reis van en naar uw land van tewerkstelling als ‘weg van en naar het werk’.

Voor ongevallen die niets met uw werk te maken hebben, bieden we een aanvullende verzekering Ongevallen in het privéleven. Zij dekt de meeste ongelukken die geen arbeidsongevallen zijn.

Welke kosten dekken de verzekeringen?

Vanaf de dag van het ongeval betalen we de volgende kosten terug:

  • vervoerskosten,
  • medische kosten (geneesmiddelen, maar ook hospitalisatiekosten, chirurgie, protheses...), en
  • repatriëringskosten. Die moeten wel redelijk zijn, te maken hebben met uw ongeval, en de Overzeese Sociale Zekerheid moet ze expliciet erkend hebben.

Arbeidsongeschiktheid

Bent u meer dan 30 dagen arbeidsongeschikt na uw ongeval? Dan krijgt u vanaf dag 31 een dagelijkse vergoeding. Als uw arbeidsongeschiktheid blijvend is, worden de vergoedingen verhoudingsgewijs toegekend op basis van het percentage van uw arbeidsongeschiktheid en van de vergoedingsformule die u gekozen hebt.

Dodelijk ongeval

Bij een dodelijk ongeval betaalt de Overzeese Sociale Zekerheid een tegemoetkoming in de begrafeniskosten. Uw overlevende echtgenoot of echtgenote en wezen, of soms uw ouders, krijgen een jaarlijkse rente uitbetaald. Deze uitkeringen kunnen gecumuleerd worden met het overlevingspensioen en de wezenrenten van de Algemene Regeling.

Wie heeft recht op deze aanvullende verzekeringen?

U hebt het recht om een aanvullende verzekering Arbeidsongevallen aan te gaan als u een loontrekkende werknemer bent.

Om de verzekering Ongevallen in het privéleven te kunnen aangaan, moet u ook de verzekering Arbeidsongevallen genomen hebben.

Ter herinnering: u moet het basispakket hebben om dit contract te kunnen aangaan.

Hoeveel kost het?

Uw bijdrage hangt af van:

  • de vergoedingsformule die u of uw werkgever gekozen hebben. Er zijn 7 verschillende formules, en
  • het risiconiveau dat wij inschatten, op basis van onder andere de aard van uw werk.

Voor Ongevallen in het privéleven draagt u bij volgens dezelfde vergoedingsformule die u gekozen hebt voor uw verzekering Arbeidsongevallen.

Bijgewerkt
Maandelijkse bijdrage Arbeidsongevallen volgens risicofactor
Formule 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Geen gegevens beschikbaar

Bijvoorbeeld:

Julien koos formule F. In functie van de ontvangen informatie, raamt de RSZ het risico op factor 5. Julien moet dus euro per maand betalen.

Maandelijkse bijdrage Ongevallen in het privéleven
Formule Bijdrage in euro
Geen gegevens beschikbaar

Hoeveel uitkering krijgt u uitbetaald?

De bedragen van alle uitkeringen hangen af van de formule die u gekozen hebt.

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid
Formule Dagelijkse vergoeding vanaf 31ste dag arbeidsongeschiktheid
Blijvende arbeidsongeschiktheid: jaarlijkse vergoeding per % invaliditeit
Formule 0-35% invaliditeit 35-65% invaliditeit Meer dan 65% invaliditeit
Geen gegevens beschikbaar

Bijvoorbeeld:

Frank heeft 32% invaliditeit. Als hij formule D gekozen heeft, krijgt hij x 32 = euro per jaar. Heeft hij formule X gekozen, dan krijgt hij x 32 = euro per jaar.

Als de toestand van het slachtoffer vraagt om bijstand van derden, wordt deze vergoeding verhoogd met maximaal 50%.

Andere vergoedingen
Formule Begrafeniskosten Jaarlijkse rente overlevende echtgenoot of echtgenote Jaarlijkse rente halve wezen Jaarlijkse rente volle wezen
Geen gegevens beschikbaar

Hoe vraagt u een tussenkomst aan?

U vindt alle formulieren op de pagina ‘Arbeidsongeval of ongeval in het privéleven’.

naar boven