Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Hebt u een bepaalde leeftijd bereikt en 16 jaar lang bijdragen betaald? Dan kunt u een terugbetaling van geneeskundige verzorging krijgen zonder nog te moeten storten voor het basispakket of de aanvullende verzekering Geneeskundige verzorging. Deze uitgestelde verzekering dekt ook de personen die de OSZ erkend heeft als te uwen laste. Raadpleeg de pagina Uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging: wie kan erkend worden als persoon ten laste, voor meer informatie over dit onderwerp.

Let wel: het is mogelijk dat het bedrag dat u terugbetaald krijgt van uw aanvullende verzekering Geneeskundige verzorging voordeliger is voor u dan dat van de uitgestelde verzekering. De uitgestelde verzekering hanteert de tarieven van de Belgische ziekenfondsen.

Voorwaarden

Om van de uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging te genieten, moet u:

 • minstens 16 jaar bijdragen betaald hebben;
 • een minimumleeftijd bereikt hebben, afhankelijk van de duur van de bijdragen:
  • 57 jaar voor 16 jaar bijdragen,
  • 56 jaar voor 18 jaar,
  • 55 jaar voor 20 jaar, enzovoort, met een grens op 50 jaar voor 30 jaar bijdragen.
 • geen aanspraak kunnen maken op gelijkaardige voordelen van een andere Belgische of buitenlandse verzekering geneeskundige verzorging,
 • een aanvraag indienen voor de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging, en
 • voor onderdanen van landen buiten de EER of Zwitserland: binnen de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken) verblijven, tenzij u de langstlevende echtgenoot of echtgenote bent van een onderdaan van een EER-lidstaat of Zwitserland.

Voor meer informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om te genieten van deze specifieke verzekering, raadpleegt u de pagina Uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging: detailinformatie over de voorwaarden en de terugbetaling.

Inschrijving bij een Belgisch ziekenfonds

Woont u in België of in een andere staat van de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan moet u verplicht aansluiten bij een Belgisch ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). De Overzeese Sociale Zekerheid bezorgt u een attest waarmee u zich kunt aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze of bij de HZIV.

In geval van overlijden

Als u sterft terwijl u aangesloten bent bij de Overzeese Sociale Zekerheid, genieten uw achtergebleven gezinsleden van de uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging. De voorwaarde is wel dat hun geneeskundige zorg nog niet gedekt wordt door een andere Belgische of buitenlandse verzekering. De verzekering geldt ook als u nog niet met pensioen was, of nog niet oud genoeg was om met pensioen te gaan.

Sterft u als gevolg van een ziekte, dan zijn uw gezinsleden verzekerd als u bijdragen betaald hebt gedurende de 12 maanden die aan de maand van het overlijden voorafgaan. Sterft u na een ongeval, dan geldt die periode van 12 maanden niet.

Hoe vraagt u het recht op een terugbetaling van geneeskundige verzorging aan?

U vraagt uw recht op terugbetaling schriftelijk aan, per brief of per e-mail. De OSZ informeert u schriftelijk over uw recht op terugbetaling van geneeskundige verzorging. Deze schriftelijke bevestiging wil zeggen dat u de terugbetaling mag vragen van gezondheidszorgen die u gekregen hebt vanaf de datum van uw aanvraag.

Houd wel rekening met de volgende zaken:

 • Een echtgenoot of echtgenote, of samenwonende partner voor wie u een aanvraag doet, moet absoluut op hetzelfde adres wonen als u. (Er zijn een paar wettelijke uitzonderingen voor de echtgenoot of echtgenote.)
 • De uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging valt niet te combineren met terugbetalingen die u krijgt van uw aanvullende verzekering Geneeskundige verzorging. Hebt u een aanvullende verzekering, dan moet u kiezen tussen de twee.

Voor meer informatie over de terugbetaling van geneeskundige verzorging in het kader van deze verzekering, raadpleeg de pagina Uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging: detailinformatie over de voorwaarden en de terugbetaling.

naar boven