Mijn pensioen aanvragen

Hoe vraag ik mijn rustpensioen aan?

U wordt binnenkort 65 jaar en wilt uw pensioen van de Overzeese Sociale Zekerheid opvragen?

4 maanden vóór de gewenste ingangsdatum van uw pensioen vult u de nodige documenten in en stuurt ze ons op via e-mail of aangetekend met de post, naar:

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Algemene Directie VII Overzeese Sociale Zekerheid
Dienst Actuariaat – Pensioenen
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel

Voeg ook eventuele bewijsstukken toe aan uw aanvraag.

Het bankformulier mag u of uw bank apart opsturen, na de aanvraagformulieren.

U woont in België

Stuur ons de volgende documenten, correct ingevuld en ondertekend:

U woont in de Europese Unie

Stuur ons de volgende documenten, correct ingevuld en ondertekend:

U woont elders in de wereld

Stuur ons de volgende documenten, correct ingevuld en ondertekend:

Verklarende nota’s

In de volgende documenten leest u meer over de pensioenaanvraag, de uitbetaling van uw pensioen en de verzekering uitgestelde geneeskundige verzorging.

Hoe vraag ik mijn overlevingspensioen of wezenrente aan?

U woont in België

Stuur ons de volgende documenten, correct ingevuld en ondertekend:

U woont in de Europese Unie

Stuur ons de volgende documenten, correct ingevuld en ondertekend:

U woont elders in de wereld

Stuur ons de volgende documenten, correct ingevuld en ondertekend:

Verklarende nota’s

In de volgende documenten leest u meer over de aanvraag en uitbetaling van uw pensioen of uitkering, en over de uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging.

naar boven