Gaat u buiten de EER en Zwitserland werken?

Sluit u aan bij de Overzeese Sociale Zekerheid en geniet van de voordelen van Belgische sociale verzekeringen.

Wordt mijn pensioen automatisch toegekend?

Neen. U moet het zelf aanvragen, 4 maanden voor uw gewenste pensioendatum.

Wat betekent de Brexit voor u?

Op 31 december 2020 verlieten de Britten de Europese Unie. Dit betekende de start van een overgangsperiode die loopt tot het eind van dit jaar. Maar wat betekent de Brexit voor u?

Hoe vraag ik een pensioen aan bij de Overzeese Sociale Zekerheid?

Vier maanden voor het geplande begin van uw pensioen bezorgt u ons de nodige documenten.

Kan ik mijn aanvraag online doen?

Ja! Gebruik onze elektronische formulieren om de volgende stappen online uit te voeren:

Welke verzekeringen voor expats kan ik als werkgever aanbieden aan mijn werknemers?

Onze verzekeringen voor ondernemingen zijn gelijkaardig aan die voor particulieren.

Wanneer is de Overzeese Sociale Zekerheid iets voor mij?

U werkt, of gaat binnenkort werken, buiten de EER of Zwitserland. En u bent op zoek naar een betrouwbare sociale verzekering voor uzelf, en eventueel uw gezin.

Onze verzekeringen

Een verzekering bij de Overzeese Sociale Zekerheid bevat altijd op zijn minst het basispakket (de ‘Algemene Regeling’). Dat basispakket breidt u naar wens uit met onze aanvullende verzekeringen Geneeskundige verzorging en/of Arbeidsongevallen. De aanvullende verzekering Arbeidsongevallen heeft nog een optie Ongevallen in het privéleven.

Welke verzekeringen biedt de Overzeese Sociale Zekerheid aan?

Basispakket

Algemene Regeling

Onze bescherming sluit nauw aan bij de Belgische verplichte regeling, met:

  • een pensioen
  • een verzekering arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsrust
  • een uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging

Optimale bescherming

Verzekering
Geneeskundige verzorging

Uw medische zorg in het buitenland wordt voor 75% terugbetaald:

  • overal ter wereld
  • zonder jaarlijkse grens
  • ook voor gezinsleden ten laste

Verzekeringen
Arbeids­ongevallen en Ongevallen in het privéleven

De Overzeese Sociale Zekerheid neemt deze kosten op zich:

  • medische kosten
  • vervoerskosten
  • repatriëringskosten
  • een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid

Simuleer uw pensioen en uw bijdragen

Gebruik onze simulator om te bekijken welke bijdrage u moet storten om aan het pensioen te komen dat u had gewild. Of omgekeerd: voer een bijdrage in en bekijk hoeveel pensioen ze u oplevert.

naar boven