Particulier

Wie kan aansluiten?

De Overzeese Sociale Zekerheid is iets voor u als u buiten de EER of Zwitserland werkt. Om te kunnen aansluiten, moet u:

  • Belg zijn, of
  • onderdaan zijn van een lidstaat van de EER(Nieuwe venster) of Zwitserland, of
  • onderdaan zijn van een ander land, maar werken voor de Belgische staat, gewesten of gemeenschappen, of voor een onderneming met maatschappelijke zetel in België.

Nota voor onderdanen van de EER of Zwitserland (behalve België)

Behoudt u als expat uw woonplaats in een lidstaat van de EER en Zwitserland (België uitgezonderd)? Dan kunt u zich enkel aansluiten bij de Belgische Overzeese Sociale Zekerheid als het land van uw woonplaats geen verplichte sociale zekerheid voor expats buiten de EER of Zwitserland biedt.

Wanneer bent u beschermd door de Overzeese Sociale Zekerheid?

U bent verzekerd:

  • terwijl u werkt in een land buiten de EER of Zwitserland, en
  • terwijl u tijdelijk (maximaal 6 maanden) vanuit uw overzeese post gedetacheerd bent met een A1-attest(Nieuwe venster) in een land van de EER of in Zwitserland, en
  • tijdens uw verlof (alle contractueel verloven die onmiddellijk volgen op de hierboven vermelde periodes), en
  • tijdens een periode van maximaal 12 maanden die onmiddellijk volgt op een van deze periodes, voor zover u geen enkele andere winstgevende activiteit uitoefent. Opgelet: een werkloosheidsuitkering ontvangen wordt als winstgevende activiteit beschouwd.

Hoe sluit u zich individueel aan?

  1. Vul de Verklaring individuele deelname(.pdf-Nieuwe venster) in.
  2. Bezorg ze per e-mail op aansluitingenattesten-osz@onssrszlss.fgov.be, of per post aan de Overzeese Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel.

U vindt alle formulieren en documentatie over de aansluiting in de rubriek Documenten.

naar boven