Particulier

Wie kan aansluiten?

De Overzeese Sociale Zekerheid is iets voor u als u buiten de EER of Zwitserland werkt. Om te kunnen aansluiten, moet u:

  • Belg zijn, of
  • onderdaan zijn van een lidstaat van de EER(Nieuwe venster) of Zwitserland, of
  • onderdaan zijn van een ander land, maar werken voor de Belgische staat, gewesten of gemeenschappen, of voor een onderneming met maatschappelijke zetel in België.

Wanneer bent u beschermd door de Overzeese Sociale Zekerheid?

U bent verzekerd:

  • terwijl u werkt in een land buiten de EER of Zwitserland, en
  • terwijl u tijdelijk (maximaal 6 maanden) vanuit uw overzeese post gedetacheerd bent met een A1-attest(Nieuwe venster) in een land van de EER of in Zwitserland, en
  • tijdens uw verlof (alle contractueel verloven die onmiddellijk volgen op de hierboven vermelde periodes), en
  • tijdens een periode van maximaal 12 maanden die onmiddellijk volgt op een van deze periodes, voor zover u geen enkele andere winstgevende activiteit uitoefent. Opgelet: een werkloosheidsuitkering ontvangen wordt als winstgevende activiteit beschouwd.

Hoe sluit u zich individueel aan?

  1. Vul de Verklaring individuele deelname(.pdf-Nieuwe venster) in.
  2. Bezorg ze per e-mail op aansluitingenattesten-osz@onssrszlss.fgov.be, of per post aan de Overzeese Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel.

U vindt alle formulieren en documentatie over de aansluiting in de rubriek Documenten.

naar boven