Heeft u een of meerdere personen ten laste (partner, kind,…)? Zij kunnen genieten van uw verzekeringscontract Geneeskundige verzorging, op voorwaarde dat u uw dossier vervolledigd hebt. U kunt daarvoor gebruik maken van het online formulier Aansluiting van personen ten laste(Nieuw venster). Ziehier de documenten die u moet voorbereiden.

Echtgenoot/Echtgenote of samenwonende persoon ten laste

Zie hierbij de documenten die u moet kunnen voorleggen:

Indien de persoon ten laste uw echtgenoot/echtgenote is dient u tevens een uittreksel uit de huwelijksakte voor te leggen, gelegaliseerd door de Belgische autoriteiten indien het huwelijk niet in België werd voltrokken.

Als het gaat om een samenwonende persoon ten laste dient u een verklaring van de plaatselijke autoriteiten voor te leggen, dat deze persoon sinds meer dan 6 maanden samenwoont met de verzekerde, behalve indien u reeds 6 maand officieel ingeschreven bent als samenwonenden in België.

Kinderen en kleinkinderen

Zie hierbij de documenten die u moet kunnen voorleggen:

  • Een geboorteakte gelegaliseerd door de Belgische autoriteiten indien het kind in het buitenland is geboren,
  • Jaarlijks een schoolattest of een attest van leercontract indien de kinderen of kleinkinderen meer dan 18 jaar zijn en de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben,
  • Voor de kleinkinderen: elk document dat bewijst dat deze werkelijk ten laste zijn.
naar boven