Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Van plan om binnenkort uw internationale dromen waar te maken? Dan kan het weleens zijn dat de volgende vraag uw pad kruist: Kan ik zowel binnen als buiten Europa genieten van de Belgische sociale zekerheid?

Sociale bescherming in het buitenland

Algemeen gezien valt u altijd onder de lokale wetgeving van het land waar u woont en werkt – dit zou kunnen inhouden dat er geen sociale zekerheid is voor u.

Binnen de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk gelden er specifieke regels die ervoor zorgen dat er altijd één socialezekerheidsstelsel op u van toepassing is.

Gaat u in een ander land werken, betekent dit niet dat België helemaal uit het blikveld verdwijnt.

Werken binnen Europa

Lokale wetgeving

Wanneer u gaat werken binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan valt u automatisch onder het socialezekerheidsstelsel van een van deze lidstaten (27 EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Op basis van de wetgeving van de aangesloten landen wordt bepaald hoe u verzekerd zal worden, welke uitkeringen hieraan gekoppeld zijn en onder welke voorwaarden ze worden verstrekt.

Om uw sociale rechten te behouden moet u dus sociale bijdragen betalen in uw nieuwe land van tewerkstelling. Zo voorkomt u dat u uw rechten geheel of gedeeltelijk verliest indien u zich verplaatst binnen de EER en Zwitserland.

Detachering

Indien u voor een tijdelijke opdracht naar het buitenland wordt gestuurd door uw Belgische werkgever, dan kunt u een detachering aanvragen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Zo kunt u onderworpen blijven aan het Belgische socialezekerheidsstelsel.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u voldoen aan enkele specifieke regels voor gedetacheerden(Nieuw venster).

Nadat u een detachering hebt aangevraagd, onderzoekt de RSZ of u hiervoor in aanmerking komt.

De zekerheid van thuis…ook buiten Europa

Indien u buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk gaat werken als Belgische of Europese onderdaan, dan hebt u meerdere opties om uw sociale bescherming te vrijwaren.

Enerzijds kunt u onderworpen zijn aan het socialezekerheidsstelsel van het land in kwestie. Anderzijds kunt u ook aansluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ), zelfs indien het lokale socialezekerheidsstelsel van toepassing is.

Als onderdeel van de RSZ biedt de OSZ gelijkaardige verzekeringen aan zoals u deze gewoon bent van in België. Deze verankering in de Belgische sociale zekerheid zorgt er ook voor dat de OSZ continuïteit kan bieden zowel bij vertrek als bij terugkomst.

U kunt aansluiten als individu, werkgever of zelfstandige onder bepaalde voorwaarden:

  • U werkt buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk en
  • U bent een Belg, of een onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, of
  • U bent een onderdaan van een ander land waar u als werknemer werkt voor de Belgische staat, gewesten of gemeenschappen, of voor een onderneming met maatschappelijke zetel in België.

U kunt als werkgever een minimum van 5 expats aansluiten. Indien u minder expats aansluit kan dit onder bepaalde voorwaarden.

Met de verzekeringen van de OSZ bent u verzekerd voor alle (RIZIV-erkende) medische kosten, arbeids- of privéongeval, ziekte of zwangerschap, tellen uw dienstjaren in het buitenland mee voor uw Belgisch pensioen en worden uw personen ten laste – onder bepaalde voorwaarden – ook beschermd.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de Frontline van de Overzeese Sociale Zekerheid via overseas@rsz.fgov.be of +32 2 509 90 99.

Wilt u uw reiservaringen delen?

Bent u expat of kent u iemand met een inspirerende buitenlandervaring? Aarzel dan niet om ons te contacteren op overseas-expat@onssrszlss.fgov.be. En wie weet, inspireert u met uw verhaal toekomstige expats.

naar boven