Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

U hebt in België als werknemer/zelfstandige gewerkt

1. En u was eveneens in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) werkzaam

 • U woont momenteel in België
  Contacteer de Federale Pensioendienst (FPD) om te weten te komen of het mogelijk is om bij de berekening van uw Belgisch pensioen, de periodes van de verschillende betrekkingen die u in de EER hebt uitgeoefend in aanmerking te nemen.
 • U woont momenteel in een andere lidstaat van de EER
  U kan uw pensioen aanvragen in het land waar u woont of in het land waar u uw laatste job hebt uitgeoefend.

2. En u hebt ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk gewerkt

 1. U hebt bijdragen aan de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) betaald tijdens uw periode van tewerkstelling buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk ?
  • Voor uw periode van tewerkstelling in België of in een lidstaat van de EER moet u uw pensioen aanvragen met betrekking tot deze periode bij de FPD of bij de instelling aan dewelke u bijdragen hebt betaald.
  • Voor uw periode van tewerkstelling buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk moet u uw pensioen bij de OSZ aanvragen.
  • U zal dus 2 pensioenen ontvangen die door 2 van elkaar onafhankelijke instellingen zullen worden uitbetaald.
 2. U hebt geen bijdragen aan het stelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid betaald tijdens uw periode van tewerkstelling buiten de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
  • U kan bij de administratie van het land waar u werd tewerkgesteld nagaan of u er pensioenrechten hebt opgebouwd.
  • Om een pensioen uitbetaald door de OSZ te ontvangen, kan u deze periode regulariseren door een forfaitaire bijdrage (eenmalige premie) te betalen.

Gelieve te noteren dat een aanvraag tot toekenning van het rustpensioen bij elke instelling (OSZ, FPD, ..) afzonderlijk moet worden ingediend:

 • Uw pensioen als werknemer/zelfstandige/ambtenaar in België dient u aan te vragen bij de Federale Pensioendienst
 • Uw overzees pensioen dient u aan te vragen bij de OSZ

Opgelet: Er is bij de OSZ geen ambtshalve toekenning of automatisch onderzoek van het recht op het pensioen. Er moet altijd een pensioenaanvraag ingediend worden 4 maanden voorafgaand aan de gewenste aanvangsdatum van het pensioen.

Uitsluitend buiten de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk gewerkt?

 1. U hebt tijdens uw periode van tewerkstelling buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk bijdragen aan het stelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) betaald ?
  • Voor uw periode van tewerkstelling buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk moet u uw pensioen bij de OSZ aanvragen.
 2. U hebt tijdens uw periode van tewerkstelling buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk geen bijdragen aan het stelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid betaald ?
  • U kan bij de administratie van het land waar u werd tewerkgesteld nagaan of u er pensioenrechten hebt opgebouwd.
  • Om een pensioen uitbetaald door de OSZ te ontvangen, kan u deze periode regulariseren door een forfaitaire bijdrage (eenmalige premie) te betalen.

Wilt u uw reiservaringen delen?

Bent u expat of kent u iemand met een inspirerende buitenlandervaring? Aarzel dan niet om ons te contacteren op overseas-expat@onssrszlss.fgov.be. En wie weet, inspireert u met uw verhaal toekomstige expats.

naar boven