Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Op de Internationale Dag voor Gezondheidszorg voor iedereen (12/12) laten we Viva Salud aan het woord. We willen deze Belgische ngo in de kijker zetten, niet alleen omdat ze klant is van de Overzeese Sociale Zekerheid maar ook om haar sociaal engagement. De Belgische ngo is ervan overtuigd dat elk individu en elke gemeenschap recht heeft op gezondheidszorg.
Ze hebben medewerkers in Brussel en Kinshasha. Ze ondersteunen sociale bewegingen in hun strijd voor het recht op gezondheid. Dit doen ze via activiteiten in België maar ook via internationale netwerken zoals People’s Health Movement.

Gezondheid is een basisrecht

Gezondheid is een zorg die we allemaal delen. Het is ook een basisrecht. Helaas wordt dit basisrecht voor de meeste mensen bedreigd door armoede, ongelijkheid, uitbuiting en oorlog. Kritische stemmen over deze kwestie worden ook steeds meer onderdrukt.

Bij Viva Salud, vechten we voor het recht op gezondheid en soevereine ontwikkeling. Daarom steunen we de ontwikkeling van sterke sociale bewegingen die het recht op gezondheid verdedigen in de Filippijnen, Palestina, de Democratische Republiek Congo en elders.

Omdat de strijd steeds mondialer wordt, werken we samen met onze partners om campagnes te ontwikkelen en eisen te formuleren rond onze prioritaire thema's: een sterk systeem van volksgezondheid, gezonde arbeidsomstandigheden en het belang van sociale bewegingen voor het recht op gezondheid. Op die manier mobiliseren we betrokken burgers, sociale bewegingen en beleidmakers om wereldwijd hun beleid te veranderen ten gunste van het recht op gezondheid.

Draag zorg voor de zorgverleners

Op dit ogenblik voeren we onze campagne ‘Laat ons zorg dragen voor de zorgverleners’ om de beleidsmakers te vragen om meer te investeren in hoogwaardige openbare gezondheidszorg.

In de Filippijnen werken onze partners aan het bevorderen van een wet om een allesomvattend en gratis nationaal openbaar gezondheidssysteem te verzekeren.

In de Democratische Republiek Congo werd onderzoek gedaan bij zorgverleners. Conclusie: slechte arbeidsomstandigheden en lage lonen. Hierdoor trekt het zorgpersoneel naar het buitenland of naar de privésector. Deze laatste biedt echter onzekere contracten. Medische uitgaven worden ook onbetaalbaar voor een groot deel van de bevolking.

Verder hebben onze partners in de Democratische Republiek Congo ook de stakingsacties van de artsen ondersteund via een online campagne. Met deze campagne wilden ze het publiek sensibiliseren voor de uitdagingen waarmee medewerkers/sters in de gezondheidszorg geconfronteerd worden en druk uitoefenen op de overheden voor betere arbeidsomstandigheden.

In Palestina zijn onze partners dan weer actief op het vlak van de mentale gezondheid in een bezettingscontext. Ze doen er onderzoek en proberen de impact aan te tonen van de criminalisering van sociale organisaties op het recht op gezondheid van de Palestijnen.

Ten slotte starten wij ook noodacties op bij rampen of wanneer het werk of de leden van onze partners gevaar lopen, zoals dat sinds oktober het geval is in Gaza. Vanaf de eerste dag dat de oorlog losbarstte, hebben we een campagne opgestart om geld in te zamelen voor de ondersteuning van onze partner AWDA. De campagne moet hen helpen om het hoofd te bieden aan de stroom van gewonden, terwijl water, electriciteit en bevoorrading van medisch materiaal werden afgesneden. Er werd ook een pleidooi gehouden bij onze beleidsmakers om te ijveren voor een staakt-het-vuren en de bescherming van de burgerbevolking.

Dezelfde zekerheid als thuis

Naast onze medewerkers in Brussel, hebben wij ook 3 expats: de coördinatrice van ons plaatselijk kantoor in Kinshasa en twee collega's waarvan de echtgenoten ook in de ontwikkelingssamenwerking werkzaam zijn. We zijn blij dat het werk en de OSZ ons in staat stellen om onze talenten in goede omstandigheden te kunnen inzetten, zelfs aan de andere kant van de planeet. En we zijn zeer tevreden over de diensten en de zekerheid die de OSZ biedt en enthousiast over de nieuwe online portaalsite die de procedure voor de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging enorm vergemakkelijkt.

Meer info over de ngo vind je op de www.vivasalud.be(Nieuw venster)

Wilt u uw reiservaringen delen?

Bent u expat of kent u iemand met een inspirerende buitenlandervaring? Aarzel dan niet om ons te contacteren op overseas-expat@onssrszlss.fgov.be. En wie weet, inspireert u met uw verhaal toekomstige expats.

naar boven