Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Wat kunt u als werkgever doen om uw expats voldoende te beschermen wanneer ze geconfronteerd worden met een (arbeids)ongeval of een ziekte?

1. Ben ik verplicht om mijn werknemers aan te sluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ)?

Nee, de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) delen dezelfde wortels, maar hebben een andere doelgroep, werkwijze en aanbod.

De RSZ is een verplicht stelsel voor alle Belgische werknemers. De OSZ is daarentegen een vrijwillig stelsel aan sociale bescherming voor expats buiten de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

De OSZ biedt aan expats de garantie om de Belgische sociale zekerheid in het buitenland voort te zetten. Op die manier ondersteunt ze de internationale dromen van expats.

Deze link met België biedt tal van voordelen voor het pensioen van jouw medewerkers, een terugbetaling van de medische kosten en uitkeringen inzake ziekte en arbeidsongeschiktheid. Want sommige dingen kan je nu eenmaal moeilijk missen.

2. Wat is het verschil tussen arbeidsongeschiktheid en een arbeidsongeval?

Uw werknemers zijn arbeidsongeschikt wanneer ze gedurende een bepaalde periode door ziekte, een privéongeval of een zwangerschap geen arbeidsprestaties kunnen uitvoeren. Wanneer dit het geval is, kunnen ze rekenen op een uitkering voor de gehele periode van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast worden de medische kosten ook terugbetaald.

Een ongeval op het werk, of op de weg van of naar het werk valt onder de arbeidsongevallenverzekering. Onze aanvullende verzekering komt tegemoet in alle mogelijke kosten die bij zo’n ongeval komen kijken.

Blijven uw werknemers voor een lange periode arbeidsongeschikt? Dan krijgen ze ook een dagelijkse vergoeding.

Omdat u expats tewerkstelt, telt voor ons ook de reis van en naar het land van tewerkstelling als ‘weg van en naar het werk’. Van een complete dekking gesproken!

3. Hoe geef ik of mijn werknemer een arbeidsongeval aan?

Het arbeidsongeval moet zo snel mogelijk worden aangegeven door de werkgever of de werknemer. Zo worden discussies vermeden, mocht u of uw werknemer later problemen ondervinden van het ongeval.

Daarnaast moet u of uw werknemer een attest van eerste vaststelling indienen en een medisch attest waarop de letsels worden beschreven.

De documenten kunt u gemakkelijk terugvinden op onze website.

4. Hoe vraag ik een uitkering aan voor arbeidsongeschiktheid?

Wilt u een tussenkomst aanvragen omdat uw werknemer arbeidsongeschikt, invalide of zwanger is? Bezorg ons het correct ingevulde getuigschrift en aanvraagformulier.

Voor werkgevers:

De documenten kunt u gemakkelijk terugvinden op onze website.

Let wel! U of uw werknemer moet ons steeds informeren over elke wijziging in uw/zijn/haar situatie, zodat u of uw werknemer steeds goed verzekerd blijft.

5. Wat met de medische kosten van mijn werknemer inzake het aanvullend contract Geneeskundige Verzorging?

Alle medische kosten worden vergoed op voorwaarde dat het kosten zijn die ook in België worden terugbetaald. Dit geldt ook voor de medische kosten van de "personen ten laste".

Afhankelijk van het type contract worden medische kosten in België tot maximaal het dubbele van het gewone ziekenfondstarief terugbetaald.

Daarnaast worden buitenlandse medische kosten tot 75% terugbetaald.

Op het moment dat uw werknemer medische kosten heeft, dan dient hij/zij dit eerst zelf te betalen. In het buitenland wordt de derdebetalersregeling nooit toegepast. Na de betaling kan hij/zij deze kosten gemakkelijk terugvorderen via het online platform van de OSZ.

Heeft u nog vragen of is iets onduidelijk? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wilt u uw reiservaringen delen?

Bent u expat of kent u iemand met een inspirerende buitenlandervaring? Aarzel dan niet om ons te contacteren op overseas-expat@onssrszlss.fgov.be. En wie weet, inspireert u met uw verhaal toekomstige expats.

naar boven