Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Begin mei was het de Internationale Dag van het Rode Kruis en de Rode Halve Maanbeweging. En we vroegen aan Sandrine Devers, communicatieverantwoordelijke van het Rode Kruis (FR), hoe deze dag weerklank vindt binnen de stichting.

De Internationale Dag van het Rode Kruis en de Rode Halve Maanbeweging, die elk jaar op 8 mei plaatsvindt, is een gelegenheid om de medemenselijkheid te vieren en hulde te brengen aan de mensen die in hun gemeenschap het verschil maken. In elk land wordt deze dag op een andere manier gevierd. In België wilde het Rode Kruis deze dag aangrijpen om het professionalisme van zijn werknemers en van de vrijwilligersteams in de verf te zetten door middel van een campagne ‘Werken bij het Rode Kruis betekent zin geven aan je vaardigheden’.

In de partnerlanden ondersteunt het Belgische Rode Kruis de lokale acties die door de verschillende Rode Kruis-organisaties worden georganiseerd, zoals opendeurdagen, colloquia, conferenties, optochten en vrijwilligersbijeenkomsten. Al deze activiteiten hebben tot doel de gevarieerde - en vaak onbekende - activiteiten van het Rode Kruis onder de aandacht te brengen, mensen te herinneren aan de humanitaire beginselen die ten grondslag liggen aan de Beweging van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan, en de duizenden vrijwilligers te bedanken die zich regelmatig inzetten voor de organisatie. Zonder hen zouden we nooit resultaten kunnen bereiken waarop we trots kunnen zijn.

Het Rode Kruis is betrokken bij tal van missies over de hele wereld. Wat zijn uw belangrijkste acties op dit moment?

Tot de belangrijkste acties horen de crisis in Oekraïne en de aardbeving in Turkije/Syrië, waar de Beweging van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan een hoofdrol speelt.

Het Belgische Rode Kruis steunt ook een programma voor veerkracht van de gemeenschap in zeven landen in Sub-Saharaans Afrika. Dit langetermijnprogramma heeft tot doel de veerkracht van de beoogde gemeenschappen te versterken. De Beweging van het Rode Kruis heeft dit gedefinieerd als “het vermogen van individuen, gemeenschappen, organisaties of landen die zijn blootgesteld aan rampen of crisissen om te anticiperen op de gevolgen van tegenspoed, deze te verminderen, ermee om te gaan en ze te boven te komen, zonder het ontwikkelingspotentieel op lange termijn in gevaar te brengen”. Traditioneel is een groot deel van de humanitaire inspanningen bij rampen of in crisissituaties gericht op noodhulp met als doel het redden van levens. Individuen en gemeenschappen worden echter efficiënter ondersteund wanneer de humanitaire actie ook de zwakke punten aanpakt en het vermogen om toekomstige schokken op te vangen versterkt.

De activiteiten in het kader van dit programma, dat door de Belgische regering wordt gefinancierd, omvatten de bouw of het herstel van collectieve infrastructuur, zoals waterputten en graanbanken, evenals de uitvoering van maatregelen ter beperking van de risico’s van rampen, zoals het planten van bomen, het versterken van rivieroevers en het aanleggen van greppels om erosie tegen te gaan. Al deze activiteiten worden uitgevoerd met de actieve deelname van de lokale bevolking, die sterk betrokken is bij de verwezenlijking ervan. Daarnaast worden interactieve sessies georganiseerd om gezondheid en veilig en gezond gedrag te bevorderen, via hulpmiddelen zoals theater, mobiele cinema of andere bewustmakingsacties van het lokale Rode Kruis.

Een ander belangrijk programma dat door het Belgische Rode Kruis wordt gesteund, betreft de veiligheids- en humanitaire crisis die Burkina Faso sinds 2015 treft, waarbij het geweld van gewapende groepen is toegenomen en mensen in het hele land massaal op de vlucht zijn geslagen. Via verschillende financieringsbronnen, waaronder het DG ECHO, trachten wij in de regio’s Sahel en Centre-Nord de levensomstandigheden te verbeteren van de meest kwetsbare mensen (interne verdrevenen, maar ook leden van de gastgemeenschap), die zijn getroffen door het conflict. Dit gebeurt via snelle bijstand met voedsel, geldtransfers, onderdak, essentiële huishoudelijke artikelen en hygiënekits, versterking van de bestaansmiddelen via inkomensgenererende activiteiten, passende bijstand voor ondervoede kinderen, versterking van de betrokkenheid van de mensen bij het beheer van hun eigen gezondheid en bevordering van de capaciteit van de lokale actoren om te reageren op rampen (overstromingen, volksverhuizingen).

In het algemeen is het ons doel de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te steunen en hun veerkracht in geval van crisissen en moeilijke situaties te versterken. Wij werken nauw samen met het lokale Rode Kruis, de lokale gemeenschappen, de autoriteiten en andere partners om duurzame programma's uit te voeren die een positief effect op lange termijn hebben.

Werken bij het Rode Kruis betekent zin geven aan je vaardigheden.

Wat zijn de specifieke behoeften van uw uitgezonden medewerkers inzake sociale bescherming?

Vanwege hun statuut hebben de uitgezonden medewerkers van het Belgische Rode Kruis een uitgebreide sociale dekking nodig, zodat zij zowel in het land waar ze ingezet worden als in hun land van herkomst gedekt zijn voor ziektekosten. Ze zijn verzekerd tegen het risico van arbeidsongeschiktheid en kunnen zich met een gerust gemoed op het terrein begeven. Deze sociale bescherming moet het ook mogelijk maken de vergezellende familieleden te beschermen tegen eventuele gezondheidsrisico's, in landen waar de lokale sociale bescherming vaak minder uitgebreid is dan in België.

Wat is uw perceptie van de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) en wat is de feedback van uw aangesloten medewerkers?

In onze ogen is de OSZ een essentiële partner voor de gezondheidsdekking en het pensioensparen van onze medewerkers. Zij zijn tevreden over de aanpak, het professionalisme en het reactievermogen van de OSZ bij de behandeling van hun aanvragen. Voor onze Belgische medewerkers is het echt een voordeel om als expat de sociale zekerheid te behouden waarmee ze het meest vertrouwd zijn.

Wilt u uw reiservaringen delen?

Bent u expat of kent u iemand met een inspirerende buitenlandervaring? Aarzel dan niet om ons te contacteren op overseas-expat@onssrszlss.fgov.be. En wie weet, inspireert u met uw verhaal toekomstige expats.

naar boven