Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

U weet dat u een beroepsactiviteit moet uitoefenen buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk om te kunnen genieten van het stelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ). Maar, wat als u in de komende maanden voor een maand of langer zonder werk zit?

Er zijn twee scenario's mogelijk: ofwel was u gedekt door uw werkgever via een collectieve overeenkomst die deze afsloot voor zijn expats, en werd deze overeenkomst voor u stopgezet. Ofwel was u individueel aangesloten bij de OSZ en oefent u tijdelijk geen activiteit uit. Dat kan omdat u een pauze neemt tussen twee beroepsactiviteiten, een sabbatjaar heeft...

In beide gevallen kunnen wij u een attest afleveren waarmee u weer kan aansluiten bij een Belgisch ziekenfonds of een ander fonds van uw keuze. Maar, u kan tijdens uw periode van inactiviteit ook in het buitenland blijven of zelfs terugkeren naar België zonder u opnieuw in te schrijven bij de lokale sociale zekerheid.

In dat geval vraagt u een ‘verlenging van de verzekering zonder activiteit’ aan. U verlengt daarmee uw aansluiting bij het algemeen stelsel en u behoudt uw verzekeringsovereenkomst geneeskundige verzorging als u dat had afgesloten. De ‘verlenging van uw verzekering zonder activiteit’ kan maximaal 12 maanden duren en stopt als u uw beroepsactiviteit buiten de EER herneemt en u dat aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid hebt meegedeeld. U betaalt tijdens deze verlengingsperiode ook uw bijdragen. Oefent u in de loop van de verlenging opnieuw een beroepsactiviteit uit in België of Europa of ontvangt u een werkloosheidsuitkering, dan moet u de periode van verlenging stopzetten.

Op die manier maakt de verlenging van de verzekering, die gedurende uw volledige loopbaan in het buitenland kan worden verdergezet, het vaak mogelijk om verschillende gewerkte periodes aan elkaar te koppelen.
Opgelet! Vraag uw verlenging wel aan binnen de maand nadat uw beroepsactiviteit onderbroken wordt.

Wilt u uw reiservaringen delen?

Bent u expat of kent u iemand met een inspirerende buitenlandervaring? Aarzel dan niet om ons te contacteren op overseas-expat@onssrszlss.fgov.be. En wie weet, inspireert u met uw verhaal toekomstige expats.

naar boven